A szabadságok kiadásának főbb szabályai


A szabadság kiadásának kötelezettsége a munkáltatót terheli, ezért az ő felelőssége, hogy a munkavállaló ténylegesen is szabadságban részesüljön. Kiadásának időpontját a munkáltató a munkavállaló meghallgatását követően állapítja meg, amit a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt 15 nappal közölnie kell. 


A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, és a szabadság kiadását legfeljebb hatvan nappal elhalaszthatja.
Az összes szabadságnapok számának egy részével a munkavállaló rendelkezhet. A szabályozás értelmében ugyanis naptári évenként 7 munkanap szabadságot – legfeljebb két részletben – a munkáltató a munkavállaló által megjelölt időpontban köteles kiadni.
A kiadott szabadságnak – a munkavállalóval történt eltérő megállapodás hiányában – legalább 14 összefüggő naptári napot el kell érnie.
Fontos, hogy a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni.
Egyenlőtlen munkaidő-beosztás (pl. munkaidőkeret) esetén a szabadság kiadása során a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot.


2023-07-28 22:51