Rendőrségi tanácsok külföldre utazóknak


Az Országos Rendőr-főkapitányság az alábbi információkkal, tanácsokkal abban igyekszik segíteni, hogy a magyar állampolgárok kellő tájékozottsággal utazzanak külföldre, és így a lehető legnagyobb biztonságban tölthessék idejüket a világ különböző országaiban.

Fontos, hogy megismerje a felkeresendő ország legfontosabb szabályait, szokásait, amelyeket az ott tartózkodása során be kell tartania, és viselkedésével, öltözködésével tiszteletben tartsa a helyi szokásokat és hagyományokat.

A legtöbb országban a megfelelő engedély nélküli tartózkodás és munkavállalás szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek minősül, amit elzárással, vagy az országból való kiutasítással büntetnek.

Alaposan tanulmányozza át a Külügyminisztérium honlapján megjelentetett,  az egyes országokról külön-külön elkészített beutazási feltételeket,  valamint konzuli tárgyú tájékoztató kiadványokat; emellett érdemes a honlapon szereplő listákból kigyűjteni a felkeresni kívánt országokban működő nagykövetségek, főkonzulátusok, tiszteletbeli konzuli képviseletek címeit, telefonszámait.

A Külügyminisztérium azt tanácsolja, ha gyanúja, vagy tudomása van arról, hogy valamilyen okból Ön nem kívánatos személy lehet bármelyik országban - korábban összeütközésbe került külföldön a törvénnyel, nem fizetett ki valamilyen bírságot, kiutasították, vagy esetleg elveszett, ellopott útlevelével visszaélhettek -, érdeklődjön annak az országnak a magyarországi képviseletén, ahová utazni szándékozik.

A beutazáshoz megfelelő anyagi fedezet szükséges! Az egyes országok a látogatók és a turisták ott tartózkodásához anyagi fedezet meglétét, előzetes szállásfoglalást stb. írhatnak elő. Ezek hiánya a beléptetés megtagadását vonhatja maga után.

Külföldre történő utazás előtt érdemes általános, mindenre kiterjedő utas- és baleset-biztosítást kötni.

A személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkező, 14 év alatti kiskorú magyar állampolgárok továbbra is csak önálló, érvényes útlevél birtokában utazhatnak külföldre.

Kiskorúak kíséret nélküli beutazásához a világ egyes országaiba (ha azt a fogadó állam engedélyezi) általában az érvényes úti okmányokon, megfelelő anyagi fedezeten túl szükség lehet a szülők írásos hozzájárulására, továbbá azon személy megjelölésére (pl. a vízumkérelemhez csatolt meghívólevélben), esetleg tényleges kísérőre, aki a kiskorúról külföldön gondoskodni fog. Járművet külföldön többnyire csak 18 év felettiek vezethetnek, megfelelően honosított vagy nemzetközi jogosítvánnyal.

Gépkocsival történő utazáshoz rendelkeznie kell zöldkártyával és nemzetközi kötelező biztosítással, és szükség esetén szerezzen be nemzetközi vezetői engedélyt.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma figyelmeztet, hogy a konzuli segítségnyújtás rendkívüli nehézségekbe ütközhet azokban az országokban, amelyekben nincs magyar külképviselet, ezért javasoljuk, hogy ezekben az országokban vegye föl a kapcsolatot vagy az Európai Unió valamely tagállamának helyi képviseletével, vagy ahol van ilyen, a helyi tiszteletbeli magyar konzuli hivatallal.

Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy jelentős a terrorveszély azokban a térségekben, amelyek a múltban is terrorcselekmények célpontjai voltak, amelyekben terrorista szervezeteket lepleztek le, ahol polgárháborús állapotok uralkodnak, ahol katonai műveletek folynak, ahol a terroristák a helyi lakosság támogatását élvezik.

A terrortámadások kiemelt célpontjainak számítanak a jelképértékkel bíró helyek, épületek (vallási központok, kormányzati és igazgatási épületek, a légi-, vasúti és víziközlekedési infrastruktúra), a turisztikai központok, továbbá minden olyan hely, ahol emberek nagy tömegben gyülekeznek.

Nyomatékosan felhívjuk a külföldre utazni szándékozó magyar állampolgárok figyelmét, hogy a kábítószerrel való visszaélést az országok eltérően ítélik meg, és a világ számos országában nagyon szigorúan büntetik. Ebbe a bűncselekményfajtába nem csak a kábítószer csempészet tartozik, hanem sok országban ide sorolják a kábítószer legkisebb mennyiségű birtoklását is. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények igazságszolgáltatási megítélése is különböző. A büntetés a pénzbírságtól a halálos ítéletig terjedhet. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetén az óvadék ellenében történő szabadon bocsátást sok ország még akkor sem alkalmazza, ha egyébként az óvadék használata bevett gyakorlatnak is számít.

A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint amennyiben kábítószer csempészésért, birtoklásért, vagy fogyasztásért elítélnek, vagy őrizetbe vesznek egy magyar állampolgárt, a magyar konzuli szolgálat nem hozhatja ki a fogvatartásból, és nem helyezheti el jobb börtönkörülmények közé, mint amit a helyi hatóságok saját, vagy harmadik országok állampolgárainak biztosítanak.

A magyar állampolgároknak Magyarország teljes jogú schengeni csatlakozását követően is maguknál kell tartaniuk személyazonosításra alkalmas irataikat a schengeni tagállamokban, hiszen igazoltatásra hazánk schengeni csatlakozása után is sor kerülhet. Személyazonosításra alkalmas okmány az útlevél és a személyazonosító igazolvány.

Ha külföldön elvesztette, vagy ellopták úti okmányait, kérjük, feltétlenül vetessen fel erről jegyzőkönyvet a helyi rendőrségen, és a rendőrségi jegyzőkönyv birtokában forduljon az illetékes magyar külképviselethez. A konzul ebben az esetben Ideiglenes úti okmányt állít ki a magyar állampolgárok számára, amellyel akadály nélkül haza lehet térni Magyarországra. Noha a schengeni tagállamok között schengeni csatlakozásunkat követően határellenőrzésre természetesen nem kell számítani, kérjük, a szomszédos schengeni tagállamokból történő hazautazást kivéve, ne induljon haza úti okmány nélkül!

Forrás: Országos Rendőrfőkapitányság - police.hu

2009-07-28 11:24